Menu

Astımım hangi ilaçlarla tedavi edilir Bölümü

Astım Nedir ?

Astım, nefes aldığımızda atmosfer havasının, asıl solu­num olayının cereyan ettiği alveol denilen hava kesecikle­rine naklini sağlayan iletici hava yollarında daralma, tıka­nıklık ve buna bağlı olarak hava geçişinde zorlukla kendi­ni gösteren bir hastalıktır. Her ne kadar yakınmalar gelip geçici olarak görülse de; astımlı hastaların hava yollarında, mikrobik olmayan sürekli bir iltihaplanma söz konusudur. Bu iltihaplanma sonucu,
Top